4 ก.พ. 2562

วัสดุในชีวิตประจำวัน : โลหะ


วัสดุในชีวิตประจำวัน : โลหะ

1.โลหะ คือ ...?
2.โลหะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.โลหะกลุ่มเหล็ก แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
4.โลหะนอกกลุ่มเหล็ก แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.อะไรคือความแตกต่าง ระหว่างโลหะกลุ่มเหล็ก และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (ตอบเป็นข้อ ๆ อย่างน้อย 3 ข้อ)
6.ข้อแตกต่าง ระหว่างคุณสมบัติของเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
7.ข้อที่เหมือนกัน ระหว่างคุณสมบัติของเหล็กกล้า และ เหล็กหล่อ
8.กังหันชัยพัฒนา สร้างมาจากโลหะประเภทใด เพราะเหตุใด
9.จงบอกคุณสมบัติของ อะลูมิเนียม และประโยชน์การใช้งาน
10.จงบอกคุณสมบัติของ ทองแดง และประโยชน์การใช้งาน
11.จงบอกคุณสมบัติของ สังกะสี และประโยชน์การใช้งาน
12.จงบอกคุณสมบัติของ ทองเหลือง และประโยชน์การใช้งาน
13.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย โลหะ นักเรียนจะเลือกทำจากโลหะประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

ไม่มีความคิดเห็น: