16 ก.พ. 2555

Android คือ .... ?

แอนดรอยด์ (Android) กูเกิลแอนดรอยด์ (Google Android) หรือ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android Operating System)
 เป็นชื่อเรียกชุดซอฟท์แวร์  สำหรับอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ ที่มีหน่วยประมวลผลเป็นส่วนประกอบ อาทิเช่น คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์ (Telephone), โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Cell phone), อุปกรณ์เล่นอินเตอร์เน็ตขนาดพกพา (MID) เป็นต้น แอนดรอยด์นั้น ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2550 โดยบริษัท กูเกิล จุดประสงค์ของแอนดรอยด์นั้น มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท Android Inc. ที่ได้นำเอาระบบปฏิบัติการลีนุกซ์ (Linux) ซึ่งนิยมนำไปใช้งานกับเครื่องแม่ข่าย (Server) เป็นหลัก นำมาลดทอนขนาดตัว (แต่ไม่ลดทอนความสามารถ) เพื่อให้เหมาะสมแกการนำไปติดตั้งบนอุปกรณ์พกพา ที่มีขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่จำกัด โดยหวังว่า แอนดรอยด์ นั้นจะเป็นหุ่นยนต์ตัวน้อย ๆ ที่คอยช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่พกพามัน ไปในทุกที่ ทุกเวลา

กูเกิลแอนดรอยด์ เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของเจ้าแอนดรอยด์ เนื่องจากปัจจุบันนี้ บริษัทกูเกิล เป็นผู้ที่ถือสิทธิบัตรในตราสัญญาลักษณ์ ชื่อ และ รหัสต้นฉบับ (Source Code) ของแอนดรอยด์ ภายใต้เงื่อนไขการพัฒนาแบบ GNL โดยเปิดให้นักพัฒนา (Developer) สามารถนำรหัสต้นฉบับ ไปพัฒนาปรับแต่งได้อย่างเปิดเผย (Open source) ทำให้แอนดรอยด์มีผู้เข้าร่วมพัฒนาเป็นจำนวนมาก และพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว
แอนดรอยด์เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2550 ปัจจุบันมีผู้ร่วมพัฒนากว่า 52 องค์กร ประกอบด้วยบริษัทซอฟท์แวร์ บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ บริษัทผู้ให้บริการเครือข่าย และบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร ฯลฯ


ประเภทของชุดซอฟท์แวร์ เนื่องจากแอนดรอยด์นั้นเปิดให้นักพัฒนาเข้าไปชมรหัสต้นฉบับได้ ทำให้มีผู้พัฒนาจากหลายฝ่ายนำเอารหัสต้นฉบับมาปรับแต่ง และสร้างแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตนเองขึ้น เราจึงแบ่งประเภทของแอนดรอยด์ออกได้เป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
1. Android Open Source Project (AOSP) เป็นแอนดรอยด์ประเภทแรกที่กูเกิลเปิดให้สามารถนำ “ต้นฉบับแบบเปิด” ไปติดตั้งและใช้งานในอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายได ๆ
2. Open Handset Mobile (OHM) เป็นแอนดรอยด์ที่ได้รับการพัฒนาร่วมกับกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์พกพา ที่เข้าร่วมกับกูเกิลในนาม Open Handset Alliances (OHA) ซึ่งบริษัทเหล่านี้จะพัฒนาแอนดรอยด์ในแบบฉบับของตนออกมา โดยรูปร่างหน้าตาการแสดงผล และฟังค์ชั่นการใช้งาน จะมีความเป็นเอกลักษณ์ และมีลิขสิทธิ์เป็นของตน พร้อมได้รับสิทธิ์ในการมีบริการเสริมต่าง ๆ จากกูเกิล ที่เรียกว่า Google Mobile Service (GMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมที่ทำให้แอนดรอยด์มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามจุดประสงค์ของแอนดรอยด์ แต่การจะได้มาซึ่ง GMS นั้น ผู้ผลิตจะต้องทำการทดสอบระบบ และขออนุญาตกับทางกูเกิลก่อน จึงจะนำเครื่องออกสู่ตลาดได้
3. Cooking หรือ Customize เป็นแอนดรอยด์ที่นักพัฒนานำเอารหัสต้นฉบับจากแหล่งต่าง ๆ มาปรับแต่ง ในแบบฉบับของตนเอง โดยจะต้องทำการปลดล๊อคสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์ หรือ Unlock เครื่องก่อน จึงจะสามารถติดตั้งได้ โดยแอนดรอยด์ประเภทนี้ถือเป็นประเภทที่มีความสามารถมากที่สุด เท่าที่อุปกรณ์เครื่องนั้น ๆ จะรองรับได้ เนื่องจากได้รับการปรับแต่งให้เข้ากับอุปกรณ์นั้น ๆ จากผู้ใช้งานจริง

ที่มา :  http://community.siamphone.com/viewtopic.php?t=287160

9 ก.พ. 2555

ตัวอย่างข้อสอบคอมพิวเตอร์ (ชุดที่ 3)


ข้อที่ 1 :  ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนหลักในการทำงานของคอมพิวเตอร์     
                1. ประมวลผล
                2. เก็บข้อมูล
                3. รับข้อมูล
              4. นำข้อมูลเข้า
คำอธิบาย
(คนที่จะนำข้อมูลเข้าได้ก็คือ User ค่ะ)
ข้อที่ 2 :  หน่วยข้อมูลที่เล็กที่สุดในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่า        
            1. บิต
            2. ไบต์
            3. ฟิลด์
            4. เร็คคอร์ด
ข้อที่ 3 :  ข้อมูลเมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว จะได้อะไร       
                1. Document
                2. Report
                3. Information
                4. Output
ข้อที่ 4 :  สัญญาณในคอมพิวเตอร์เป็นสัญญาณชนิดใด       
                1. อนาล็อก
                2. ดิจิตอล
                3. ไฮบริค
                4. ไฟฟ้า
ข้อที่ 5 :  สิ่งใดที่หุ่นยนต์ไม่สามารถทำได้     
                1. การเปิดกล่องระเบิด
                2. การเลือกผลไม้
                3. การก่อการร้าย
                4. การปอกเลือกไข่ต้ม
ข้อที่ 6 :  IP Address คือ       
                1. หมายเลยประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ในเครือข่าย
                2. โพรโทคอลที่ใช้ในการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                3. หมายเลขประจำของเครื่องเซิร์ฟเวอร์
                4. ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต

ข้อที่ 7 :  ข้อใดกล่าวถึง Protocol ได้ถูกต้อง  
                1. การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต
                2. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกล
                3. การบริหารวารสารและข่าวสารบนอินเทอร์เน็ต
                4. ภาษาการสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบอินเทอร์เน็ต
ข้อที่ 8 :  ส่วนประกอบใดของโปรแกรม Internet Explorer ที่ทำหน้าที่แสดงที่อยู่ของเว็ปไซด์
                1. แถบชื่อ
                2. แถบสื่อสาร
                3. แถบสถานะ
                4. แถบที่อยู่ของเว็บไซต์
ข้อที่ 9 :  s15550036@student.rit.ac.th   ข้อความ “s1555036” หมายถึงข้อใด        
                1. Domain Name
                2. Password
                3. Sub Domain
                4. Username
ข้อที่ 10 :  ไฟล์ที่ถูกบีบอัดด้วยโปรแกรม WinZip จะมีส่วนขยายหรือนามสกุลไฟล์ตามข้อใด
                1. .doc
                2. .zip
                3. .com
                4. .txt
ข้อที่ 11 :  ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายสาธารณะไม่จำกัดผู้ใช้  ปัญหาดังกล่าวคือ           
                1. อาจมีผู้บุกรุก เข้าทำลายระบบคอมพิวเตอร์
                2. ความปลอดภัยของข้อมูล
                3. ลิขสิทธิ์
                4. ถูกทุกข้อ
ข้อที่ 12 :  ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการประมวลผลแบบระบบฐานข้อมูล    
                1. หลีกเลี่ยงความขัดแย้งของข้อมูล
                2. ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลลงได้
                3. ข้อมูลไม่สูญหายเนื่องจากถูกเก็บไว้หลายๆ ที่
                4. ประหยัดอุปกรณ์สำหรับเก็บข้อมูลข้อที่ 13 :ข้อใดจัดเป็นโปรแกรม DBMS       
                1. โปรแกรมภาษาโคบอล
                2. โปรแกรมภาษาปาสคาล
                3. โปรแกรมภาษาเบสิค
                4. โปรแกรม SQL

ข้อที่ 14 :  ผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล เช่น กำหนดการเข้าถึงข้อมูลของแต่ละคน ตรงกับบุคคลต่อไปนี้           
                1. Programmers
                2. DBA
                3. DBMS
                4. Computer Analysis
ข้อที่ 15 :  ข้อใดไม่ใช่ผลเสียของการทำงานด้วยระบบไฟล์   
                1. เปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บ
                2. เขียนโปรแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลยาก
                3. เกิดความขัดแย้งของข้อมูล
                4. ผิดทุกข้อ2 ก.พ. 2555

ทำข้อสอบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ออนไลน์

คลิกด้านล่างเพื่อเข้าทำข้อสอบ
http://www.trueplookpanya.com/true/examination_display.php?exam_id=3103

ตัวอย่างข้อสอบคอมพิวเตอร์ (ชุดที่2)

ก. ข้อใดบอกความหมายของอินเตอร์เน็ตได้ถูกต้องที่สุด
ก. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. กลุ่มของคอมพิวเตอร์ ง. การส่งข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ไปอีกเครื่องหนึ่ง

2 อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม

3. การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร
ก. อีเมล์ ข. การสืบค้นข้อมูล
ค. การโอนถ่ายข้อมูล ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร

4. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ข. การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

5. ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต
ก. E-mail ข. Telnet
ค. Chat & Talk ง. Gopher

6. http://www.mtk.ubonข.net คำที่ขีดเส้นใต้หมายถึงอะไร
ก. ตัวย่อประเทศ ข. ตัวย่อหน่วยงานต้นสังกัด
ค. ตัวย่อของประเภทขององค์กร ง. ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

7. ข้อใดอธิบายความหมายของเวิลด์ไวด์เว็บ (www) ได้ถูกต้องที่สุด
ก. การบริการข้อมูลด้วยข้อความ ภาพ เสียง ผ่านคอมพิวเตอร์
ข. การบริการข้อมูลที่เชื่อมต่อด้วยไฮเปอร์ลิงก์โดยมีโฮสต์ที่ทำหน้าที่บริการข้อมูล
ค. การบริการข้อมูลผ่านเว็บเซิร์ฟเวอร์
ง. การบริการข้อมูลผ่านโฮสต์โดยใช้คำนำหน้าว่า www

8. เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร
ก. ปกหนังสือ ข. หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
ค. กระดานไวท์บอร์ด ง. โต๊ะเขียนหนังสือ

9. หน้าแรกของเว็บเพจเรียกว่าอะไร
ก. Home Page ข. Web Site
ข. Home Site ง. Http


10. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไร
ก. คลิกที่ไอคอน My Computer
ข. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Connect to the internet
ค. คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ
ง. คลิกที่โฟลเดอร์ Control Panel

11. อินเตอร์เน็ตเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอะไร
ก. เน็ตเวิร์ก ข. ไซเบอร์สเปซ
ค. คอมมิวนิเคชั่น ง. เน็ตเวิร์กซิสเต็ม

12. การใช้อินเตอร์เน็ตในการส่งจดหมายข้อความ เรียกว่าอะไร
ก. อีเมล์ ข. การสืบค้นข้อมูล
ค. การโอนถ่ายข้อมูล ง. การแลกเปลี่ยนข่าวสาร

13. บริการด้าน E-Commerce หมายถึง
ก. การทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต ข. การส่งสารบนอินเตอร์เน็ต
ค. การพูดคุยหรือสนทนา ง. การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

14. ถ้าท่านต้องการสนทนากับเพื่อนทางอินเตอร์เน็ต ท่านจะใช้บริการส่วนใดของระบบอินเตอร์เน็ต
ก. E-mail ข. Telnet
ค. Chat & Talk ง. Gopher

15. การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ตามร้านบริการอินเตอร์เน็ตโจรกรรมข้อมูลของทางราชการ เป็นการทำ
อาชญากรรมแบบใด
ก. การโจรกรรมโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ
ข. การขโมยเวลาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
ค. การละเมิดสิทธิการใช้งาน
ง. การละเมิดสิทธิการใช้คอมพิวเตอร์

16. บริการอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้นิยมมากที่สุดคืออะไร
ก. อีเมล์ ข. เอ็นเทอร์เทน
ค. นิวส์กรุ๊ป ง. อีคอมเมิร์ซ

17. "แพ็กเกต" หมายถึงอะไร
ก. กล่องใส่ข้อมูล ข. ชุดของข้อมูล
ค. หน่วยรับข้อมูล ง. สัญญาณรับ-ส่งข้อมูล


18. ศูนย์บริการอินเตอร์เน็ตในประเทศไทยเป็นความร่วมมือระหว่างเอกชนกับหน่วยงานใดของรัฐ
ก. องค์การโทรศัพท์ ข. การสื่อสารแห่งประเทศไทย
ค. กระทรวงคมนาคม ง. ศูนย์คอมพิวเตอร์และอีเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย

19. เว็บเพจ (Web Page) เปรียบเทียบได้กับอะไร
ก. ปกหนังสือ ข. หน้าแต่ละหน้าของหนังสือ
ค. กระดานไวท์บอร์ด ง. โต๊ะเขียนหนังสือ

20. ในแต่ละโฮมเพจมักจะประกอบด้วยอะไรเป็นหลัก
ก. ข้อความ ข. รูปภาพ
ค. สัญลักษณ์พิเศษ ง. ไฟล์เสียง

21. การเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ขั้นตอนแรกต้องทำอย่างไร
ก. คลิกที่ไอคอน My Computer
ข. ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน Connect to the internet
ค. คลิกเม้าส์ปุ่มขวาบริเวณพื้นที่ว่าง ๆ
ง. คลิกที่โฟลเดอร์ Control Panel

22. ปุ่ม Back ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ หมายถึงอะไร
ก. การเลื่อนเว็บเพจ ข. การย้อนกลับไปยังเว็บเพจก่อนหน้า
ค. การค้นหาเว็บเพจ ง. การไปยังเว็บเพจหน้าถัดไปที่เคยดูมาแล้ว

23. คำสั่ง Address ในอินเตอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์ ตรงกับคำสั่งใดของเน็ตสเคป
ก. Bookmark ข. Forward
ค. Location ง. Security

24. ปุ่ม Home มีความสำคัญกับเว็บบราเซอร์อย่างไร
ก. ทำให้ทำงานได้เร็วขึ้น
ข. เป็นหน้าต่างแรกที่จะพบเมื่อเปิดเว็บเบราเซอร์
ค. ช่วยในการค้นหาข้อมูลหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ
ง. เป็นคำสั่งที่ช่วยประสานงานการติดต่อกับเว็บไซต์อื่น ๆ

25. ถ้าต้องการเก็บเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้ใช้งานในครั้งต่อไปอย่างรวดเร็วจะปฏิบัติอย่างไร
ก. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน History ข. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Search
ค. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Favorites ง. เก็บเว็บไซต์ไว้ใน Refresh

26. ถ้าต้องการชมรายการโทรทัศน์ผ่านอินเตอร์เน็ตต้องปฏิบัติอย่างไร
ก. เรียกผ่านเบราเซอร์ ข. เรียกผ่าน Search Site
ค. เรียกผ่าน windowsmedia.com ง. ถูกทุกข้อ

27. การปรับภาษาให้เป็นภาษาไทยใช้คำสั่งใด
ก. Encoding ข. Go to ค. Favorite ง. Refresh

28. ถ้าต้องการเข้าไปยังเว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการจะใช้รูปแบบคำสั่งอย่งไร
ก. www.mai.go.th ข. www.moe.go.th
ค. www.mua.go.th ง. www.cat.co.th

29. โมเด็ม (Modem) คือ
ก. ช่องสัญญาณสื่อสาร ข. ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร
ค. ตัวส่งสัญญาณ ง. ตัวรับสัญญาณ

30. โมเด็ม (Modem) คือ
1. ช่องสัญญาณสื่อสาร 2. ตัวแปลงรหัสหรือสัญญาณสื่อสาร
3. ตัวส่งสัญญาณ 4. ตัวรับสัญญาณ

ที่มา  http://kumnoung.blogspot.com/2008/10/3.html

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ (ชุดที่ 1)

1. ข้อใด คือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

2. ข้อใด คือความหมายของข้อมูล
ก.   ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เราสนใจ
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

3. ข้อใด คือความหมายของฮาร์ดแวร์
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

4. ข้อใด คือความหมายของโปรแกรม
ก.  กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่งที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ข.  ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทำหน้าที่รับส่งข้อมูล ประมวลผล และแสดงผลข้อมูล
ง.  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog      

5. ข้อใดเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์
ก.  Hardware
ข.  Software
ค.  People ware
ง.  ถูกทุกข้อ

6. ข้อใด คือ ฮาร์ดแวร์
ก.  Ms-Word
ข. Harddisk
ค. Ms-Excel
ง.  เกมส์                               

7. ข้อใดคือ ซอฟต์แวร์
ก.  Monitor
ข.  CPU
ค.  Keyboard
ง.  Ms-Excel

8. Monitor เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทใด
ก.  Program
ข.  Software
ค.  Hardware ง.  Word

9. ฮาร์ดแวร์คืออะไร
ก.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น จับต้องได้และทำงานร่วมกันได้
ข.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถมองเห็น
ค.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่ไม่สามารถจับต้องได้
ง.  ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่จับต้องได้แต่มองไม่เห็น

10. ซอฟแวร์คืออะไร
ก.  ลำโพง
ข.  จอภาพ
ค.  เมาส์
ง.  โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่อยู่ในคอมพิวเตอร์

11. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ประมวลผลคือข้อใด
ก. Input unit
ข. Central Processing Unit
ค. Main Memory
ง.  CD-R /DVD

12. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่เก็บข้อมูลได้จำนวนมาก
ก.  Diskette
ข. CD
ค. DVD
ง. Harddisk
13. อุปกรณ์ใดของคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ป้อนข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.  Scanner
ข.  RAM
ค. DVD
ง. printer
14. อุปกรณ์ที่เป็นการแสดงผลได้แก่ข้อใด
ก.  คีย์บอร์ด
ข.  จอ
ค.  แรม
ง. สแกนเนอร์

15. อุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนสมองของคนเรา
ก.  mornitor
ข. printer
ค. CPU
ง. LCD
16. การค้นหาข้อมูลใน Internet มีวิธีการอย่างไร
ก.  พิมพ์ชื่อเว็บไซด์ในช่อง  Address
ข.  กดปุ่ม Favorites
ค.  เข้าเว็บ search engine
ง.  ไม่มีข้อใดถูก

17.  www.google.co.th    เรียกว่าอะไร
ก.  อีเมล์
ข.  เว็บไซด์
ค.  ชื่อเว็บไซด์
ง.  อินเตอร์เน็ต

18.  goft.jj@hotmail.com  คืออะไร
ก.  ชื่อเว็บไซด์
ข.  ชื่อโฮมเพจ
ค.  ชื่อเว็บเพจ
ง.  ชื่ออีเมลล์

19. ข้อใดคือประโยชน์ของการใช้อีเมล์
ก.  พิมพ์งานเอกสารได้
ข.  วาดรูปส่งให้เพื่อนได้
ค.  ส่งข้อความหรือรูปภาพได้
ง.  ใช้บันทึกข้อมูลที่ต้องการได้

20. ข้อใดจำเป็นที่สุดในการส่งอีเมล์
ก.  หัวข้อ
ข.  ชื่อผู้ส่ง
ค.  ข้อความ
ง.  อีเมลล์ผู้รับ