24 ส.ค. 2555

อินเตอร์เน็ต


1.     จงอธิบายความหมายของอินเตอร์ พอเข้าใจ
         การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกเข้าด้วยกัน
     2.        อินเตอร์เน็ตเกิดขึ้นครั้งแรกที่ประเทศใด และ ใช้ในด้านใด
           สหรัฐอเมริกา    ในด้านการทหาร
3.       ประเทศไทยเริ่มใช้อินเตอร์เน็ตเมื่อ พ.ศ. เท่าไร และใช้ในด้านไหน
            พ.ศ.  2534   ด้านการศึกษา
4.       ทำไมถึงกล่าวได้ว่า อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
            เพราะเป็นการนำเครือข่ายคอมพิวเตอร์จากทั่วโลกมาเชื่อมโยงเข้าหากัน
5.       อธิบายความหมาย โลกไซเบอร์   พอเข้าใจ
             ลักษณะของระบบอินเทอร์เน็ต เป็นเสมือนใยแมงมุม ที่ครอบคลุมทั่วโลก ในแต่ละจุดที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สามารถสื่อสารกันได้หลายเส้นทาง ตามความต้องการ โดยไม่กำหนดตายตัว และไม่จำเป็นต้องไปตามเส้นทางโดยตรง อาจจะผ่านจุดอื่น ๆ หรือ เลือกไปเส้นทางอื่นได้หลาย ๆ เส้นทาง การติดต่อสื่อสาร ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นั้นอาจเรียกว่า การติดต่อสื่อสารแบบไร้มิติ หรือ Cyberspace
6.       โปรแกรม  Web Browser คืออะไร  มีประโยชน์อย่างไร
           โปรแแกรมสำหรับเข้าใช้อินเตอร์เน็ต
7.       ยกตัวอย่าง โปรแกรม  Web Browser ที่ได้รับความนิยม มา 3 ตัวอย่าง พร้อมรูปโลโกของ โปรแกรม  Web Browser นั้น ๆ
               

8.       เว็บไซต์  Search Engines  คือ อะไร มีประโยชน์อย่างไร

9.       ยกตัวอย่าง เว็บไซต์  Search Engines   ที่ได้รับความนิยม 3 เว็บไซต์  พร้อมโลโกของเว็บไซต์นั้น ๆ
10.        สืบค้น  เทคนิคการสืบค้นข้อมูลจาก เว็บไซต์  Search Engines  มา  1  เว็บไซต์