28 ก.ค. 2552

ชีวิตนี้ทำอย่างไร ... ?ชีวิตนี้ ทำอย่างไรกัน ... ?
ฉันถือว่า ต้องหยุดบ้า ในอร่อย ค่อยผ่อนผัน ตามองค์มรรคแปดประการ ประสานกัน ทุกคืนวัน ให้ถูกต้อง คลองสัมมา ฯ
พุทธทาสภิกขุ

21 ก.ค. 2552

17 ก.ค. 2552

สายน้ำ


สายน้ำและเวลาไม่ไหลย้อนกลับ

13 ก.ค. 2552

7 มหันตภัยล้างโลก


โลกร้อน


เมาไม่ขับขอบคุณภาพจาก ครูต้น วก.ปะเหลียน

ช่วยโลกด้วย

โลกเราป่วย โลกเราป่วย ช่วยกันได้ไหม ให้มีโลกนานนาน

เราจากกันตั้งแต่เมื่อไร