21 ก.ค. 2552

สายน้ำไม่ไหลกลับ

เวลาและวารีไม่มีรอคอยใคร