4 ก.พ. 2562

วัสดุในชีวิตประจำวัน : ไม้


วัสดุในชีวิตประจำวัน : ไม้

1.ไม้แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2.ไม้ธรรมชาติหรือไม้จริง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.ไม้ประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
4.ไม้ประกอบ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
5.อธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของ ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ืออ่อน
6.อธิบายเปรียบเทียบคุณสมบัติ ของไม้ประกอบทั้ง 3 ชนิด
7.อธิบายเปรียบเทียบการนำไปใช้งาน ระหว่าง ไม้ประกอบทั้ง 3 ชนิด
8.อธิบายเปรียบเทียบการนำไปใช้งาน ระหว่าง ไม้เนื้อแข็ง และ ไม้เนื้ืออ่อน
9.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย ไม้ นักเรียนจะเลือกทำจากไม้ประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

ไม่มีความคิดเห็น: