4 ก.พ. 2562

วัสดุในชีวิตประจำวัน : พลาสติก


วัสดุในชีวิตประจำวัน : พลาสติก

1.พลาสติก เป็นวัสดุสังเคราะห์ โดยส่วนใหญ่เป็นผลผลิตมาจาก กระบวนการใด
2.พลาสติก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
3.อะไร คือ ความต่าง ระหว่าง เทอร์โมพลาสติก กับ เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก (ตอบ 2 ข้อ)
4.อะไร คือ ความเหมือน ระหว่างเทอร์โมพลาสติก กับ เทอร์โมเซตติ้ง พลาสติก (ตอบ 2 ข้อ)
5.โฟม ผลิดจากพลาสติกประเภทใด
6.ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย พลาสติก นักเรียนจะเลือกทำจากพลาสติกประเภทใด เพราะเหตุผลใด *

ไม่มีความคิดเห็น: