4 ก.พ. 2562

วัสดุในชีวิตประจำวัน: ยาง


 วัสดุในชีวิตประจำวัน:ยาง

1.ยาง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
2. น้ำยางดิบ ถูกแปรสภาพเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
3.การแปรสภาพน้ำยางดิบ เป็น น้ำยางข้น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ต่าง ๆ อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
4. การแปรสภาพน้ำยางดิบ เป็น ยางแห้ง หรือยางแผ่นรมควัน เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตของใช้ต่าง ๆ อะไรบ้าง ยกตัวอย่าง 3 ตัวอย่าง
5. ยางสังเคราะห์ คือ ?
6. ทำไม... ? ยางสังเคราะห์จึงได้รับความนิยมในการนำมาใช้งาน
7.บอกความเหมือน ของยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ มา 2 ข้อ
8. บอกความต่าง ระหว่างยางธรรมชาติ และ ยางสังเคราะห์ มา 2 ข้อ
9. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติมา 3 ชนิด
10. ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางสังเคราะห์มา 3 ชนิด
11. ถ้าจะทำช้ันวางรองเท้าด้วย ยาง ได้หรือ ไม่ ถ้าได้ นักเรียนจะเลือกทำจากยางประเภทใดบ้าง เพราะเหตุผลใด

ไม่มีความคิดเห็น: