8 ส.ค. 2556

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ


ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ  (Introduction to Operating System)

ระบบปฏิบัติการเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานระหว่างผู้ใช้คอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์
     จุดประสงค์ของระบบปฏิบัติการ  คือการจัดเตรียมสิ่งที่จำเป็นในการประมวลผลแก่ผู้ใช้ เพื่อให้ความสะดวกสบาย แก่ผู้ใช้และมีการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

อะไรคือระบบปฏิบัติการที่แท้จริง ระบบปฏิบัติการหรือ OS เป็นได้ทั้ง
                   ซอฟต์แวร์
                   ฮาร์ดแวร์
                   เฟิร์มแวร์(Firmware)
                   หรือผสมผสานกันก็ได้
เป้าหมายการทำงานของ OS
     คือสามารถให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบกลไกการทำงานของฮาร์ดแวร์

ซอฟแวร์ OS    คือ OS ที่เป็นโปรแกรมควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์
ฮาร์ดแวร์ OS   คือ OS ที่ถูกสร้างขึ้นจากอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์ของเครื่องด้วย มีหน้าที่เช่นเดียวกัน
        ข้อดี ในการสร้างฮาร์ดแวร์ OS ก็เพราะมันสามารถทำงานได้รวดเร็วกว่าซอฟต์แวร์ OS
    –    ข้อเสีย การปรับปรุงแก้ไข OS นั้นยุ่งยากอาจำทำไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีราคาแพงอีกด้วย การเปลี่ยนแปลงครั้งหนึ่ง นั่นหมายถึง การสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่ก็ว่าได้
เฟิร์มแวร์ OS    คือ OS ที่เขียนขึ้นโดยใช้คำสั่งไมโคร ทำให้มีความเร็วสูงกว่าซอฟต์แวร์ OS แต่ยังช้ากว่า ฮาร์ดแวร์ OS การแก้ไขเฟิร์มแวร์ OS ค่อนข้างยากและค่าใช้จ่ายมาก แต่ยังถูกว่าการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์ OS

                 เฟิร์มแวร์ หมายถึง ส่วนโปรแกรมที่เก็บไว้เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเหล่านี้เรียกว่า ไมโครโปรแกรม(Microprogram) แต่ละโปรแกรมประกอบขึ้นจากคำสั่งหลายๆ คำสั่ง คำสั่งเหล่านี้เรียกว่า คำสั่ง ไมโคร(Microinstruction) คำสั่งไมโครเป็นชุดคำสั่งในระดับที่ต่ำที่สุดของระบบของคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานของซีพียูในทุกๆขั้นตอน

สรุป   ระบบปฏิบัติการ คือ โปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เป็นตัวเชื่อมหรือประสานงาน ระหว่างผู้ใช้งานกับฮาร์ดแวร์ของเครื่อง ให้สามารถทำงานโดยสะดวก โดยที่ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรู้กลไกการทำงานของเครื่องก็สามารถที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ได้
            ถ้าเราแบ่งส่วนประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ 
                                                  ส่วนของเครื่อง
                                                  ระบบปฏิบัติการ
                                                  โปรแกรมประยุกต์และผู้ใช้
                  ส่วนของเครื่อง ประกอบด้วย CPU, หน่วยความจำ และ อุปกรณ์รับและแสดงผล ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็น ทรัพยากรคอมพิวเตอร์
            โปรแกรมประยุกต์ (ตัวแปลภาษา ระบบฐานข้อมูล,โปรแกรมทางธุรกิจ เป็นต้น) เป็นตัวกำหนดการใช้ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหาของผู้ใช้ ซึ่งอาจจะมีผู้ใช้ หลายคนใช้คอมพิวเตอร์ทำงานหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน
                  ระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุม และประสานงานระหว่างโปรแกรมประยุกต์ ของผู้ใช้เหล่านี้รวมทั้งจัดสรรทรัพยากรให้อย่างเหมาะสม

          ดังนั้นเราจะกล่าวได้ว่า ระบบปฏิบัติการคือโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ตลอดเวลา เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้และจัดสรรทรัพยากรให้แก่ผู้ใช้ได้เหมาะสม

 

ไม่มีความคิดเห็น: