19 ส.ค. 2556

ลักษณะของระบบปฏิบัติการแบบไหน ....


ลองคิด ... ระบบปฏิบัติ ประเภทไหน 

                   มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว (เจ้าของเครื่องนั้นๆ)

                   มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลายๆคน (multi-user)      

                   พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอหรือ smart phone บางรุ่น

                   นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ

                   สนับสนุนการทำงานแบบเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี   ........................................

                มักพบเห็นได้กับการนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไปที่ต้องการเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

                   นิยมใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงาน

                   รองรับการทำงาน เช่น พิมพ์รายงาน ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต

                   บางระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว เช่น ดูหนัง ฟังเพลงหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้   
                   ปัจจุบันสามารถเป็นเครื่องลูกข่ายเพื่อขอรับบริการจากเครื่องแม่ข่ายได้ด้วย

                                           เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะเรียกว่า เครื่อง server (เครื่องแม่ข่าย)

ไม่มีความคิดเห็น: