18 ธ.ค. 2553

Embedded OS

ระบบปฏิบัติการแบบฝัง  Embedded  OS    
  ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded  OS)  ส่วนใหญ่ใช้กับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ขนาดพกพา เช่น Palm Pocket Pc , Smart phone  ซึ่งอาจแบ่งได้ดังนี้
       1.   Windows Mobile    เป็นระบบปฏิบัติการที่ผลิตโดยบริษัทไมโครซอฟท์ การทำงานของระบบปฏิบัติการนี้ เป็นลักษณะย่อความสามารถของ Windows ให้มีขนาดเล็กเหมาะกับการทำงานมากขึ้น สามารถรองรับการทำงานแบบ Multi-tasking  ได้  เช่น ท่องเว็บ  ค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต  ไปพร้อม ๆ กับการฟังเพลง  ถ้าผู้ใช้เคยใช้ระบบปฏิบัติการ Windows มาก่อนจะใช้งานได้ง่ายและสะดวกมาก เนื่องจากรูปแบบและหน้าต่างการทำงานจะคล้าย ๆ กัน ปัจจุบันมีใช้ในเครื่อง PDA และโทรศัพท์มือถือประเภท Smart phone

      2.  Palm OS  เป็นระบบปฏิบัติการที่พัฒนาขึ้นมาใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา พัฒนามาก่อน Windows mobile ปัจจุบันพัฒนาให้มีส่วนประสานงานหรืออินเตอร์เฟสให้น่าใช้มากกว่าเดิม และรองรับการทำงานผ่านเว็บด้วยสำหรับเครื่องบางรุ่น โดยตั้งชื่อใหม่ว่า Web OS

      3.  Symbian OS    เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือประเภท Smart phone สนับสนุนการทำงานแบบ Multi-tasking ทำให้โทรศัพท์มือถือสามารถท่องเว็บ รับส่งอีเมลล์  รวมถึงแฟกซ์ได้ในเวลาเดียวกัน   ผลิตโดยบริษัทซิมเบียน  ปัจจุบันมีบริษัทมือถือ เช่น Sony Ericsson Motorola  Nokia และ Sumsung ได้นำระบบปฏิบัติการนี้ไปใช้แล้ว

     4. OS X   เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ในเครื่อง iPhone ซึ่งเป็นทั้งโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตแบบพกพา เป็นระบบปฏิบัติการแบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่อง Mac  รองรับการทำงานแบบ Multi-tasking  มีโปรแกรมที่มาช่วยอำนวยความสะดวกร่วมด้วย เช่น ระบบเมลล์แบบ HTML การท่องเว็บด้วยบราวเซอรื Safari ระบบจัดการข้อมูลส่วนตัว ปฏิทินกำหนดการ
  
    5.  Android  ระบบปฏิบัติการบนโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์พกพา พัฒนาโดยบริษัท Google มีโปรแกรมใช้งาน เช่น  SMS ปฏิทินกำหนดการ บราวเซอร์ สมุดโทรศัพท์ โปรแกรมดูวีดีโอจาก Youtube สารานุกรมออนไลน์ Wiki Mobile และแผนที่นำทางของ Google maps


ที่มา  หนังสือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ผู้แต่ง วิโรจน์ ชัยมูล สุพรรษา ยวงทอง

1 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.Symbian OS เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับอะไร
ตอบ เพื่อใช้กับเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สายโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือประเภท Smart phone

นางสาวศุภรัตน์ ช่วยเรือง ชั้นม.4/3 เลขที่ 9