15 ธ.ค. 2553

Operating System

ระบบปฏิบัติการ ( Operating System  - OS ) เป็นซอฟแวร์ที่เอาไว้ใช้สำหรับควบคุม และประสานงานระหว่างอุปกรณ์ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  ทุกเครื่องจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการติดตั้งอยู่  เราจะพบเห็นระบบปฏิบัติการอยู่ในคอมพิวเตอร์ทุกประเภท ตั้งแต่ขนาดใหญ่อย่างเมนเฟรม จนถึงระบบเล็กสุดเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาประเภทพีดีเอ

คุณสมบัติการทำงานของ ระบบปฏิบัติการ
 1.  การทำงานแบบ Multi -Tasking  
      ในสมัยก่อนการทำงานของระบบปฏิบัติการจะอยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า single-tasking คือการทำงานทีละโปรแกรม ไม่สามารถสลับการทำงานไปมาระหว่างโปรแกรมได้ แต่สำหรับในปัจจุบันจะพบการทำงานลักษณะ Multi-tasking คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป
2.  การทำงานแบบ Multi-User
     ระบบปฏิบัติการที่สามารถในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน ทำให้การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยต้องเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแบบเครือข่าย และใช้ระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า multi-user
...........................................................................................................................
ช่วยตอบหน่อย  :  บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking  และ การทำงานแบบ Multi -User

50 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
เป็ดพุงป่อง กล่าวว่า...

การทำงานแบบmulit-tasking กับ mulit-userแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ แบบmulit-taskingทำงานสะดวกและหลายๆโปรแกรมควบคู่กันไป
mulit-userสามารถทำงานกับผู้ใช้หลายๆคนขณะที่มีการประมวลผลของการทำงานพร้อมๆกัน

สิริวัฒน์ บุญมาก เลขที่ 31
วไลลักษณ์ กระชั้นกลาง เลขที่ 32

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi-Userแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ การทำงานแบบ Multi-Taskingคือการทำงานทีละโปรแกรม ส่วน การทำงานแบบ Multi-Userคือการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน

รณชัย เลขที่13 ม.4/1
ภรัณยู เลขที่14 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

ตอบ Multi-tasking คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
Multi-User สามารถในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน


น.ส.นุชนาท ช่วยหวัง เลขที่ 21 ม.4/1

น.ส.ธัญญารัตน์ กี่สุ้น เลขที่ 22 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking
การทำงานทีละโปรแกรม ไม่สามารถสลับการทำงานไปมาระหว่างโปรแกรมได้แต่การทำงานแบบ Multi-User
จะทำงาน กับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน ทำให้การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น
ชื่อนางสาวธารทิพย์ ศรีพล ชั้นม.4/1 เลขที่17
นางสาวนราภรณ์ ปานศรี ชั้นม.4/1 เลขที่18

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
การทำงานแบบ Multi-User สามารถทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน


นายสิริวัฒน์ บุญมาก เลขที่ 31
น.ส. วไลลักษณ์ กระชั้นกลาง เลขที่ 32

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ Multi -Tasking คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน แต่ Multi-User การทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน ทำให้การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้นกนกศิลป์ วันแรก เลขที่ 23 ชั้น ม.4/1
ศิริกมล รักนุ้ย เลขที่ 34 ชั้นม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบmulti-taskingและการทำงานแบบmulti-userแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ-การทำงานแบบmulti-taskingคือการทำงานทีละโปรแกรมแต่การทำงานแบบmulti-userคือการทำงานได้กับผู้ใช้หลายๆคนขณะที่มีการทำงานพร้อมๆกัน

สาวิช ทองโอ ม.4/1 เลขที่3
นพฤทธิ์ มุขแสง ม.4/1 เลขที่่่่่4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

การทำงานแบบ Multi -Tasking
คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป

การทำงานแบบ Multi-User
คือ การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยต้องเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแบบเครือข่าย และใช้ระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า multi-user

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

.การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi-Userแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ Multi-tasking คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต แต่ การทำงานแบบ Multi-User ระบบปฏิบัติการที่สามารถในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน

นายปรเมษ หมื่นจิตร เลขที่34 ม.4/1
นายพิสุทธิ์ เก้าเอี้ยน เลขที่35 ม.4/1

บันทึกของพีรพัฒน์ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ 1.การทำงานแบบ Multi -Tasking สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
2. การทำงานแบบ Multi-User สามารถใช้ในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คนขณะที่มีการประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน

นายพีรพัฒน์ นางสวย เลขที่ 26 ชั้น ม.4/1
นายพลเดช กั้วสิริกุล เลขที่ 25 ชั้น ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -Userแตกต่างกันคือ
ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกันได้
การทำงานแบบ Multi-User สามารถในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน
นาย กิตติชัย ชูขำ เลขที่19 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ การทำงานเเบบ Multi -Tasking คือการทำงานหลายๆ งาน หลายๆโปรเเกรมในเวลาเดียวกัน
ส่วน การทำงานแบบ Multi-User เป็นการปฏิบัติการ ที่ มีผู้ใช้หลายๆคน ที่มีการประมวลผมพร้อมกัน โดยเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

นายกิตติพจน์ บุญมาศ เลขที่36 ม.4/1
นายกิตติพัฒน์ จงรักษ์ เลขที่37 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ1.การทํางานแบบ Multi -Tasking ในสมัยก่อนการทำงาน คือทำงานทีละโปรแกรม แต่ในปัจจุบันคือการทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
2.การทำงานแบบ Multi-Userสามารถในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน

รณชัย เลขที่13 ม.4/1
ภรัณยู เลขที่14 ม.4/1

jittakorn กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ แตกต่างกัน เพราะ การทำงานแบบ Multi -Tasking สามารถทำงานได้หลายรูปแบบในเวลาเดียวกัน ส่วน การทำงานแบบ Multi-User สามารถทำงานร่วมกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์หลายคนได้

จิตรกร พัดวี เลขที่38 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking
สามารถทำงานได้หลายๆงานในเวลาเดียวกันได้ และ
การทำงานแบบ Multi -User
สามารถทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีการประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน
นางสาว สมสมร วงศ์ชู เลขที่ 29 ชั้นม.4/1
นางสาว มาริสา อินทรทอง เลขที่ 30 ชั้นม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking
การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
และ การทำงานแบบ Multi -Userการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลพร้อม ๆ กัน

นายวีระยุทธ ขาวคง เลขที่ 27 ม.4/1
นางสาว จิรวรรณ ชื่นจิตร เลขที่ 28 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

การทำงานแบบ Multi -Tasking
คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป

การทำงานแบบ Multi-User
คือ การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยต้องเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแบบเครือข่าย และใช้ระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า multi-user

นายอานนท์ ชุมสกุล เลขที่15 ม4/1
นายรพีพันธ์ แซ่แต่ เลขที่20 ม4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

การทำงานแบบ Multi -Tasking
คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป

การทำงานแบบ Multi-User
คือ การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยต้องเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแบบเครือข่าย และใช้ระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า multi-user

นายอานนท์ ชุมสกุล เลขที่15 ม4/1
นายรพีพันธ์ แซ่แต่ เลขที่20 ม4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

การทำงานแบบ Multi -Tasking
คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน เช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป

การทำงานแบบ Multi-User
คือ การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยต้องเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าไว้ด้วยกันแบบเครือข่าย และใช้ระบบปฏิบัติการที่มีคุณสมบัติที่เรียกว่า multi-user

นายอานนท์ ชุมสกุล เลขที่15 ม4/1
นายรพีพันธ์ แซ่แต่ เลขที่20 ม4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Muite-Tasking
สามารถทำหลายๆงานหรือหลายโปรแกรมได้ในเวลาเดียวปกัน
แต่...
Muite-user
มีความสามารถทำงานกับผู้ใช้หลายๆคนขณะที่มีการประมวลผลของการทำงานพร้อมๆกันโดยเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน

น.ส.รัตติกาล แพตระกูล NO33

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ การทำงานแบบ Multi- Tasking
ทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมใน เวลาเดียวกัน
การทำงานแบบ Multi-User
สามารถในการทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน ทำให้การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น
น.ส.สุดารัตน์ จันทร์สว่าง เลขที่ 9 ม.4/1
น.ส.อาภรณ์ศิลป์ ช่วยหวัง เลขที่ 10 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking เป็นการทำงานที่สามารถทำงานหลายๆ งาน หรือ หลายๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกันได้
การทำงานแบบ Multi-User สามารถ
ทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กันทำให้ทำงานได้ทั่วถึงมากขึ้น
น.ส.นิชนันท์ จิสูงเนิน เลขที่ 7 ม.4/1
น.ส.กรนุช หาญแกล้ว เลขที่ 8 ม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผล
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน นิยมใช้สำหรับงานให้บริการ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น
พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

อธิบายลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการแต่ละประเภทพอสังเขป
ตอบ 1.ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว นิยมใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผล
2. ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย เป็นระบบปฏิบัติการที่มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลาย ๆ คน นิยมใช้สำหรับงานให้บริการ
3. ระบบปฏิบัติการแบบฝัง เป็นระบบปฏิบัติการที่พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบพกพาขนาดเล็ก เช่น
พีดีเอ หรือ Smart phone บางรุ่น
นางสาว สมสมร วงศ์ชู เลขที่ 29 ชั้นม.4/1
นางสาว มาริสา อินทรทอง เลขที่ 30ชั้นม.4/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ Multi -Tasking คือการใช้โปรแกรมหลายๆ ขึ้นไปแต่ใช้คนเดียวและไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ซึ่งแตกต่างจาก การทำงานแบบ Multi-User เพราะเป็นการทำงานหลายๆบุลคลมากมายและสามารถแพร่ไปได้อย่างทั่วถึงและสามารถรับรู้ได้หลายคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข้อแตกต่างระหว่าง
การทำงานแบบ MultiTasking กับ
การทำงานแบบ Multi-User
ก็คือการทำงานแบบ MultiTaskingจะเป็นการทำงานแบบใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกันได้
ส่วนการทำงานแบบ Multi-User จะเป็นการทำงานแบบเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถทำงานกับผู้ใช้หลายคนได้
จิตราภัทร์ เลขที่1 ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ Multi -Tasking คือการใช้โปรแกรมหลายๆ ขึ้นไปแต่ใช้คนเดียวและไม่ได้เผยแพร่ให้ผู้อื่นรู้ซึ่งแตกต่างจาก การทำงานแบบ Multi-User เพราะเป็นการทำงานหลายๆบุลคลมากมายและสามารถแพร่ไปได้อย่างทั่วถึงและสามารถรับรู้ได้หลายคน
นายธนากร หุ้นเหี้ยง ชั้นม.5/2 เลขที่3

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ
การทำงานแบบ Multi-taskingจะใช้ได้หลายโปรแกรมแต่สามารถใช้ได้คนเดียวไม่สามารถเผยแพร่ได้
ส่วนการทำงานแบบ Multi-Userจะใช้ได้หลายคนแต่ใช้ได้โปรแกรมเดียวและยังสามารถเผยแพร่ได้

นายชยันต์ ปลอดแก้ว
ชั้นม.5/2 เลขที่5

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ เพราะการทำงานแบบ Multi -Tasking
มันทำงานได้ทีละโปรแกรมแต่การทำงานแบบ Multi-User มันทำงานพร้อมกันได้ไม่ว่าโปรแกรมใด
นายวรวุมิ ขาวคงม.5/2เลขที่13

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking
คือการทำงานทีละโปรเเกรมแต่สำหรับในปัจจุบันจะพบการทำงานลักษณะ Multi-tasking คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกันได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking
คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน ได้
โดยการทำงานทีละโปรแกรม ไม่สามารถสลับการทำงานไปมาระหว่างโปรแกรมได้

นาย พยุงศักดิ์ ขาวคง
เลขที่ 15 ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ การทำงานแบบ Multi-Tasking คือการทำงานทีละหลายๆงานในเวลาเดียวกันแต่การทำงานแบบ Multi-User การทำงานกับผู้ใช้หลายคนขณะที่มีการประมวลผลพร้อมๆกัน
นาย อภิสิทธิ์ นุ่นศรี
ม.5/2 เลขที่ 4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ การทำงานแบบ Multi-Userเพราะ ระบบนี้จะดีกว่าเพราะสามารถใช้ได้กับหลายๆคนและมีการทำงานได้ทั่วถึง
น.ส.กัลยาณี ติ้นซุ่ย ม5/2 เลขที่10

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ Multi-Taskingสามารถทำงานหลายๆงานในเวลาเดี่ยวกันได้โดยไม่ต้องทำงานที่ละโปรแกรมเหมือนสมัยก่อน
ส่วนการทำงานแบบ Multi-Userเป็นการทำงานโดยมีผู้ใช้หลายๆคนที่เชือมโยงกับคอมพิวเตอร์เข้าด้้วยกันแบบเครือข่ายนางสาวพนิดา พันทา ชั้นม.5/2 เลขที่ 2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ multi-tasking เป็นการทำงานควบคู่กันหลายๆโปรแกรมและการทำงานแบบmulti-userเป็นการทำงานที่ใช้หลายคนและมีการกระจัดกระจายใช้ไปทั่ว
ดาริกา แดงหย้ง ม.5/2 เลขที่ 18

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ Multi-tasking เป็นการโปรแกรมคราวละหลายโปรแกรม เป็นการใช้แต่เพียงผู้เดียวมิได้แผยแพร่ให้บุคคลอื่นทราบ จึงมีความแตกต่างกับการทำงานแบบ Multi-User ที่เป็นการทำงานโปรแกรมเดียวสามารถใช้ได้หลายคนอีกทั้งยังแผยแพร่ให้ผู้อื้นทราบได้

นาย จอมทัพ สารคุณ ม.5/2 เลขที่ 23

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ตอบ การทำงานแบบ Multi-Tasking หมายถึงเป็นโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่อยู่เป็นคู้ๆใด้ และใช้งานในเวลาเดียวกันใด้เช่นพิมพ์ควบคู่ไปกับเล่นอินเตอร์เน็ตใด้

นาย ธีรศักดิ์ เรืองภิรมย์ เลขที่22 ชั้น ม.5/2

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

การทำงานแบบ Multi - Tasking เป็นโปรแกรมที่สามารถทำงานได้หลายอย่าง การพิมพ์ดีดและเข้าใจกับผู้ใช้มีประโยชน์มากกว่าในการทำงานสมัยใหม่ที่ดีขึ้น มีความสะดวก ความสบาย มากขึ้นอีกด้วย นางสาว มณีรัตน์ สุบิน ม.5/2 เลขที่20

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1.บอกความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User
ตอบ Multi -Tasking คือ การทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน แต่ Multi-User การทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน ทำให้การทำงานกระจายใช้ได้ทั่วถึงมากขึ้น

นายปิยะวัฒน์ ช่วยแข็ง ม.4/3 เลขที่24
นายจิรายุทร รักนุ้ย ม.4/3 เลขที่23

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

1. ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
การทำงานแบบ Multi-User สามารถทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน

ชื่อ นาย กันต์ธร อ่อนเอียด ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โจทย์1.การทำงานแบบmulit-tasking กับ mulit-userแตกต่างกันอย่างไร
ตอบ
คือการทำงานแบบ MultiTaskingจะเป็นการทำงานแบบใช้โปรแกรมหลายโปรแกรมพร้อมกันได้
ส่วนการทำงานแบบ Multi-User จะเป็นการทำงานแบบเชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถทำงานกับผู้ใช้หลายคนได้

นาย สุทธิชัย ช่อสุวรรณ ม4/3 เลขที่22

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โจทย์ 1. ความแตกต่างระหว่างคุณสมบัติการทำงานของระบบปฏิบัติการระหว่าง การทำงานแบบ Multi -Tasking และ การทำงานแบบ Multi -User

ตอบ การทำงานแบบ Multi -Tasking สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกัน
การทำงานแบบ Multi-User สามารถทำงานกับผู้ใช้หลาย ๆ คน ขณะที่มีารประมวลผลของการทำงานพร้อม ๆ กัน

ชื่อ นาย กันต์ธร อ่อนเอียด ชั้น ม.4/3 เลขที่ 25

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โจทย์ การทำงานแบบ Multi -Taskingเป็นการทำงานแบบใด
ตอบ เป็นการทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกันเช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป

นายกิจการ ขันแกล้ว ม.4/3 เลขที่ 4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โจทย์ การทำงานแบบ Multi -Taskingเป็นการทำงานแบบใด
ตอบ เป็นการทำงานที่สามารถทำงานหลาย ๆ งาน หรือ หลาย ๆ โปรแกรมในเวลาเดียวกันเช่น พิมพ์รายงานควบคู่ไปกับการเล่นอินเตอร์เน็ต ตัวอย่างระบบปฏิบัติการ Windows ซึ่งทำงานได้สะดวกและหลาย ๆ โปรแกรมควบคู่กันไป

นายกิจการ ขันแกล้ว ม.4/3 เลขที่ 4

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก
ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกลบโดยผู้ดูแลระบบของบล็อก