20 มิ.ย. 2553

เรื่องน่ารู้ของ Ms-word 2007

1. เมนูและไอคอน หาย เปลี่ยนเป็น Ribbon แทน
2. ไฟล์ที่บันทึก (Save) เดิมมีนามสกุล .DOC ของใหม่เปลี่ยนเป็น .DOCX
3. การปรับแต่งโปรแกรมจากเมนู Options ถูกย้ายมาสู่ Office Button แล้ว ให้คลิกเลือก จะอยู่มุมขวาล่าง "Word Options"
4. เราสามารถปรับเปลี่ยนการบันทึกไฟล์จาก .DOCX เป็น .DOC ได้ เพื่อแก้ปัญหาคนอื่น ไม่สามารถเปิดดูได้โดยการเข้าไปที่ "Word Options" เลือกหัวข้อ "Save" จากนั้น ให้เลือก "Save files in this format" ให้เลือกเป็น "Word 97-2003 Document"
5. ถ้าต้องการบันทึก ให้คลิกไอคอนวงกลมด้านบนซ้ายสุด (Office Button) จะมีเมนูให้เลือก Save

2 ความคิดเห็น:

จิรวรรณ ชื่นจิตร กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
ตอบ มี 2 ประเภท
1 ระบบปฏิบัติการ (operating system)
2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility programs)

ชื่อ นาย วีระยุทธ
ชื่อ นางสาว จิรวรรณ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ซอฟต์แวร์ระบบแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท มีอะไรบ้าง
ตอบ มี 2 ประเภท
1 ระบบปฏิบัติการ (operating system)
2 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility programs)

ชื่อ นาย วีระยุทธ
ชื่อ นางสาว จิรวรรณ