12 พ.ย. 2552

บันทึกรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต

บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ ประจำวันที่ 12/11/2552 เรื่อง การบันทึกรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต

ขั้นตอน
1. คลิกขวาบนรูปภาพที่ต้องการ
2. เลือกคำสั่ง Save Picture as
3. เลือกไดรว์หรือโฟลเดอร์เก็บภาพ
4. ตั้งชื่อภาพ แล้วคลิกปุ่ม Save