10 ก.ย. 2551

ค่ำคืน


........คืนค่ำย่ำมืดมิมืดสนิท

ยังมีดาวดวงนิดส่องแสง

ครื่นโครมโหมร้ายมิร้ายแรง

ยังมีแหล่งน้ำนิ่งให้พิงกาย

ครืนครืนทะเลบ้า

น้ำกับฟ้าก็หม่นหมอง

สองมือน้อยค่อยค่อยประคอง

เรือลอยล่องเข้าฝั่งอย่างมีชัย.......

ไม่มีความคิดเห็น: