19 ส.ค. 2556

ระบบปฏิบัติการมีกี่ประเภท ...


ระบบปฏิบัติการมีกี่ประเภท .... ?

ประเภทของระบบปฏิบัติการ  อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ

                 ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS)

                 ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

                 ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS)

ประเภทที่ 1    ระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS) 

                   มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้เพียงคนเดียว (เจ้าของเครื่องนั้นๆ)
                         นิยมใช้สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ประมวลผลและทำงานแบบทั่วไป เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ตามบ้านหรือสำนักงาน
                         รองรับการทำงานบางอย่าง เช่น พิมพ์รายงาน ดูหนัง ฟังเพลง หรือเชื่อมต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ต เป็นต้น
                         ปัจจุบันสามารถเป็นเครื่องลูกข่ายเพื่อขอรับบริการจากเครื่องแม่ข่ายได้ด้วย

ตัวอย่างระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว (Stand-Alone OS)
      •                   MS-DOS

                   Windows 3.x

                   Windows95

                   Windows98

                   Windows Millennium Edition

                   Window XP

                   Window Vista

                   Window 7

ประเภทที่ 2  ระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

                   มุ่งเน้นและให้บริการสำหรับผู้ใช้หลายๆคน (multi-user)

                   นิยมใช้สำหรับงานให้บริการและประมวลผลข้อมูลสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะ

                   มักพบเห็นได้กับการนำไปใช้ในองค์กรธุรกิจทั่วไป

                   เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะเรียกว่า
เครื่อง server (เครื่องแม่ข่าย)

  ตัอย่างระบบปฏิบัติการแบบเครือข่าย (Network OS)

                   Mac OS X

                   Windows NT

                   Windows 2000 Professional

                   OS/2 Warp Client

                   Unix

                   Linux

                   Solaris

ประเภทที่ 3  ระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS)

                   พบเห็นได้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาขนาดเล็ก เช่น พีดีเอหรือ smart phone บางรุ่น

                   สนับสนุนการทำงานแบบเคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี 

                   บางระบบมีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยว เช่น ดูหนัง ฟังเพลงหรือเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

      ตัวอย่างระบบปฏิบัติการแบบฝัง (Embedded OS)

                   Windows Mobile หรือ Windows CE

                   Palm OS

                   Symbian OS

                   OS X

                   Android

 

ไม่มีความคิดเห็น: