11 พ.ค. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศ1

9 ความคิดเห็น:

บันทึกของศิริกมล กล่าวว่า...

เว็บนี้มีรายระเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศดีมากเหมาะแก่ผู้ที่สนใจจะศึกษา
แต่ถึงแม้จะมีเนื้อหาที่มีประโยชน์หากผู้ที่เข้ามาศึกษานำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดก็ทำให้เกิดโทษเช่นกัน
ดังนั้นควรมีคำแนะนำเกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีไปในทางที่ถูกที่ควรเพื่อผู้ที่เข้ามาศึกษาจะได้ตระหนักถึงการนำไปใช้ในทางที่ดี

จุฑามาศ ชื่นจิตร กล่าวว่า...

เว็บนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีเหมาะสมกับการเรียนรู้และมีเรื่องเกี่ยวกับห่นยนต์และอินเตอร์เน็ตไร้สาย

Thang กล่าวว่า...

เว็บนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับสารสนเทศแล
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสำหรับการศึกษา

กิตติกร41 กล่าวว่า...

เว็บนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศมากมาย สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

may95 กล่าวว่า...

เว็บนี้มีรายละเอียดของเนื้อหาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศดี มีการประดิษฐ์ของใช้ต่างๆโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

suthida154 กล่าวว่า...

การที่มีNaviRobo หุ่นยนต์ปูน้อย 'เนวิเกเตอร์"จะทำให้ลดอุบัติเหตุเพราะมีคนคอยบอกว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือขวา

สุธารักษ์ กล่าวว่า...

ทำให้ให้เยาวชนรู้จักหุ่นยนต์มากขึ้นคับ

บันทึกของพีรพัฒน์ กล่าวว่า...

เว็บนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาก เป็นความรู้ที่สามารถนำไปเรียนได้

กรนุช หาญแกล้ว กล่าวว่า...

มีความคิดที่สร้างสรรค์ มีไอเดียร์ที่ดีทันต่อสมัย